Flere eldre trenger å bli møtt i forhold til angst og depresjon, og annen oppfølging av psykiske plager. Selv om de selv ikke alltid klarer å oppsøke tilbud, vil vi gi dem mulighet til å bidra som en ressurs i samfunnet, uavhengig av alder og ulike forutsetninger.

Bakgrunn

Mange har hatt en vanskelig tid med mye ensomhet og isolasjon under pandemien, som har ført til utfordringer med fysisk og psykisk helse hos eldre. Med dette tilbudet håper vi å skape mindre ensomhet og økt fokus på å aktivt integrere eldre innvandrere i de ulike tilbudene i nærmiljøet. Dette vil motvirke utenforskap, fysiske og psykiske problemer og fremme fellesskap og tilhørighet til nærmiljøet.

Målsetting

 • I samsvar med Stavanger kommunes plan for psykisk helsearbeid vil vi jobbe aktivt med å ha fokus på dette hos innvandrere og flyktninger, spesielt hos de eldre.
 • Sette integrering i fokus på aktiviteter
 • Belyse at integrering ikke skjer av seg selv
 • Assistere de som trenger noen å snakke med hjemme eller på sykehjemmet
 • Øke livskvaliteten ved å gi helsepositive opplevelser, forebygge skader samtidig som det virker positivt på psykisk velvære

Målgruppen

Eldre innvandrere som har utfordringer med å delta i samfunnet på grunn av barrierer som språk, sykdom eller lite/manglende nettverk, og som derfor er mye isolert hjemme.

Program

Faste frivillige drar på hjemmebesøk eller ringer til den eldre personen de er kontaktperson for en gang i uken. Hjemmebesøkprosjektet skal vare i 1 år.

Hva kan vi hjelpe med?

 • Gå turer sammen
 • Lage og spise middag sammen
 • Tegne sammen
 • Se film sammen
 • Snakke sammen og dele erfaringer
 • Handle på butikken sammen dersom den eldre personen kan gå

Hjemmebesøkene vil også fungere som en metode for å integrere de eldre innvandrerne som ikke klarer å delta på de åpne aktivitetene. Dette vil gi dem muligheten til en lettere overgang med en frivillig de stoler på, for å etterhvert kunne ta del i aktivitet sammen med andre seniorer.