Open Hands for You har norskkurs for nybegynnere på A1 nivå

Norskkurset skjer på dagtid; mandag og fredag fra kl.09:00-11:00.

Hvert kurs varer 6 måneder, målet med kurset er å introdusere deltakere til språket og å lære dem å skrive og snakke norsk.

Foreløpig dekker vi bare A1 nivå siden vi har nettopp begynt med språkopplæring i organisasjonen vår, men ambisjonen med dette kurset er å forberede deltakerne så godt at de blir i stand til  å bestå de norskprøvene som er et krav for å søke jobb i Norge.

Undervisning hos oss er delt i to

  • Den første timen fokuserer lærere på norsk grammatikk, lesing og skriving ved hjelp av kursboken «På Vei»
  • Den andre timen er det høyt fokus på praktisering av det norske språket. Her lærer elevene å kommunisere med hverandre på norsk og norske sanger

Hensikten med dette er at  deltakerne våre skal bli i stand til å kommunisere i hverdagslivet  i det norske samfunn.

Etter kurset så tilbyr vi gratis sosial lunsj (kaffe, te, frukt, noen ganger vil vi også servere varm mat)

Vi prioriterer nyankomne voksne flyktninger som ønsker å lære seg norsk. Men vi kan også ta imot innvandrerkvinner som har trang økonomi eller som har ikke rett på gratis norskopplæring, eller de som ikke har rett på offentlig tilbud om norskkurs.

Kurset foregår på Bekkefaret bydelshus i Stavanger og har oppstart to ganger i året; i september og mars.

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder Aline Kamudege på e-post: Openhandsfelles@gmail.com eller tlf: 45075833