Hver torsdag er det Språkkafé på Bekkefaret Bydelshus

fra kl. 12.00 – 14.00.

Dette er en  god mulighet for deg som ønsker å forbedre dine norskkunnskaper og bli kjent med andre.

Hjertelig velkommen!