Aktiv Senior

Aktiv senior har tilbud tre ganger i uka der man deltar på forskjellige aktiviteter. Deltakerne veiledes til å ta vare på sin emosjonelle, fysiske og mentale helse, og oppmuntrer til å være aktiv inn mot lokalsamfunnet.

Et aktivt seniorliv gir mange helsegevinster.

Vi jobber sammen for å fremme felleskap og tilhørighet. Vi fokuserer på glede, trygg atmosfære og samhold.

Open Hans kartlegger og tilrettelegger etter individuelle behov og hjelper til med språk og andre utfordringer, som ofte er grunnen til at mange ikke deltar i samfunnet og på aktiviteter.

Program

Mandager kl 11.30-14.30 i Bekkefaret bydelshus

På mandager er programmet variert og innholdsrikt. Vi leser aviser og magasiner, spiller spill, lærer om dans fra forskjellige kulturer og har tid for den gode samtalen. Vi spiser mat og deltakerne bidrar med matlaging. Vi får besøk av treningsinstruktører og foredragsholdere, samt drar på utflukter.

Du er hjertelig velkommen uansett hvilken bydel du bor i.

Tirsdager kl 10.45-12.15 på Mudo Treningssenter, Kilden

Vi samarbeider med Mudo Treningssenter og bruker treningssenteret en gang i uka. Takk til Mudo treningsenter for godt samarbeid  og god avtale

Deltakerne møter opp på Mudo i treningstiden og kan bruke apparatene. Alle får veiledning  i hvordan de kan trene på en trygg måte uten å skade seg. Felles treningstimer med instruktør starter kl 11.15.

Vi fokuserer på eldre deltakere eller andre med helseutfordringer. Tilbudet er  svært populært og vi har får mange tilbakemeldinger på at dette i stor grad påvirker helsen positivt på mange nivå. Bruk lenken nedenfor for å melde deg på.
REGISTRERE.

Onsdager kl 11-14, Pådriv-huset i Flintegata 2

På onsdager har vi sykurs der man kan få veiledning og hjelp etter hvilket nivå man er på. Frivillige veileder og holder kurs og deltakerne lærer og gjør håndarbeid av forskjellige typer.

Sykurset er sosialt styrkende, skaper fellesskap og gir mestringsfølelse. Vi får tid til den gode samtalen over sybordet og lærer om hverandre. Dette tilbudet er viktig for den psykososiale helsen.

Gjennom Aktiv Senior har vi  har lykkes å rekruttere deltakere ved hjelp av frivillige med både norsk og utenlandsk opprinnelse. De frivillige er med å trygge flere til å ta del i tilbudet og bidra selv. Vår erfaring er at seniorinnbyggere som opplever trygghet, får tilrettelagt sosiale og kunnskapsbaserte aktiviteter og lærer om samfunnet, tar dette med seg videre til storfamilien og samfunnet ellers. De bidrar med sine ressurser, skaper varmere hjem og familieforhold, samt opplever personlig mestring og glede.

Vi ønsker å  takke statsforvalteren i Rogaland for å ha gitt støtte slik at vi kan ha tilbud som motiverer seniorinnbyggere og pensjonister som bor i eget hjem. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere, Mudo Treningssenter, Pådriv, Skipper Worse, Brustadbua og Matsentralen.

Gamle  gode naboen møtes etter mange år uten å treffe eller høre fra hverandre