Open Hands For You søker fritidsleder/aktivitetsleder

Denne stillingen er todelt. Halvparten av arbeidsoppgavene er rettet mot å drifte juniorklubben og ungdomsklubben til Open Hands For You. Den andre halvparten handler om å organisere sosiale samling for flyktninger og matutdeling for mennesker som har økonomiske utfordringer.

Som fritidsleder og aktivitør skal du bidra til gjennomføring og framtidig planlegging av ferietilbud for barn, unge og familier, samt et sosialt tilbud for flyktininger.

Om Hillevåg og Kvaleberg

Levekårundersøkelsen viset at behovet for aktivitet er stort i dette området og det har vi aktivt gått inn for å gjøre noe med. Vi har allerede etablert oss i dette området og vil derfor benytte muligheten til å videreutvikle lokalene våre i Flintegata. Vi ser vi stort behov for å ha en åpen og tilgjengelig møteplass for barn og ungdom i Kvalebergområdet.

Juniorklubb for 5.-7. klasse

På Juniorklubben har vi ulike aktiviteter som lek, spill og leksehjelp. Vi ønsker at klubben skal være et sted hvor barna kan tilbringe tid med venner og bli kjent med nye barn. Dette skjer gjennom aktivitet som organiseres på møteplassen, samt fri lek mellom barna. Vi legger opp til leker som fremmer samhold og inkludering. Vi vil også at klubben skal være en arena for læring og utvikling og tilbyr derfor leksehjelp hvor barna kan gjøre skolearbeid med hjelp fra voksne.

Juniorklubben er åpen hver onsdag kl 15-17.

Ungdomsklubben

På ungdomsklubben er deltakerne i alderen 13-20 år. Her har de tilgang til forskjellige aktiviteter som bidrar til at ungdommene skal være sosiale sammen. Vi vektlegger eksempelvis spill som åpner opp for å spille sammen eller på lag. Her får de mulighet til å bli kjent med andre ungdommer i bydelen, samtidig som de kan benytte seg av flere aktiviteter. Klubben er også et oppholdssted hvor ungdom kan møtes, fordi mange ikke har mulighet/ønske om å oppholde seg i eget hjem sammen med venner etter skoletid.

Ungdomsklubben er åpen hver fredag fra kl 18-22.

Matutdeling og sosial arena for flyktninger

Matutdelingen består av to oppgaver som løses av en koordinator og frivillige. Det består først og fremst i å organisere utdeling av mat til personer med økonomiske utfordringer. Den andre oppgaven er å organisere aktiviteter i forbindelse med Åpent Hus for flyktninger. Både Matutdeling og Åpent Hus foregår på torsdager.

Arbeidsoppgaver

Stillingen rapporterer til leder i Open Hands For You.

Vi ser etter en person som kan ha opplæring i uke 49 og starte arbeidet i januar 2024.

Du skal arbeide for at klubbtilbudet skal gi barn og ungdom et møtested der de kan mestre, høre til og bli anerkjent.

Du vil samarbeide med kommunen, andre frivillige organisasjoner og Ungdom og Fritid om å skape godt miljø og tilbud til barne- og ungdomsmålgruppen.

Du bruker aktivt sosiale medier og å synliggjøre tilbudet og kommunisere med ungdommene på de kanalene de er.

Som aktivitersleder er det viktig at du finner aktiviteter som passer for målgruppen som deltar på Åpent Hus og vurderer fortløpende hvilke tilpasninger sonm er nødvendig for å dekke behovet til deltakerne.

Du har har erfaring med å jobbe i et flerkulturelt miljø eller flyktninger.

Du vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av tilbud og aktiviteter, skrive tilskuddssøknader, rapportering og drive sosiale medier.

Du gjennomfører planlagte aktiviteter og mål, kommuniserer tydelig men tar også ting på sparket når det er nødvendig.

Søkere må beherkse norsk på nivå B2/C1.

Søknader vurderes løpende.

Kontaktperson

Aline Kamudege, Daglig leder

Telefon: 45 07 58 33

Epost: openhandsnorge@gmail.com

Søknad

Søknadsfrist: Snarest
Send søknad til: openhandsfelles@gmail.com

Stillingstittel: Aktivitetsleder

Antall stillinger: 1

Oppstart: 8. desember 2023

Ansettelsesform: Prosjekt

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Arbeidsdager: Ukedager

Arbeidstid: Dagtid, Kveld

Open Hands For You er en politisk og religiøst uavhengig frivillig organisasjon som de siste årene har gjennomført en rekke tiltak og aktiviteter rettet mot voksne og unge med innvandrerbakgrunn i Rogaland. Vi er kjent for å nå frem og inkludere mange i et bredt spektrum av ulike kulturer og livssyn, både som deltakere og frivillige. Open Hands For You har fokus på å nå frem til og inkludere de som har havnet, eller står i fare for å havne utenfor samfunnet, det sosiale livet og arbeidslivet. Vi har over flere år opparbeidet godt innpass i innvandrermiljøene og vet hvor skoen trykker. Vi har som formål å inkludere og integrere innvandrere og mennesker som vil ta del i samfunnet og bli en del av et større nettverk.