Open Hands For You jobber daglig for å gjøre hverdagen lettere for innvandrere, flyktninger og øvrige i befolkningen som sliter med stort levekårsstress. En stor utfordring vi opplever hos målgruppen er mangel på matvarer, grunnet dårlig økonomi. Flere har nettopp kommet til Norge som følge av krig i hjemlandet sitt.

https://www.nrk.no/rogaland/ukrainske-flyktninger-ma-sta-i-matko-i-stavanger-i-mangel-pa-nok-stotte-fra-staten-1.16040117

Open Hands For You leverer minst 2 ganger i uken med mat til de som trenger det. Vi henter overskuddsmat, klær og hygieneartikler som vi leverer til lavinntektsfamilier. Organisasjonen har per nå ikke en bil som kan brukes til dette formålet, noe som vi opplever som et stort hinder for å kunne møte behovet.

Vi har faste avtaler med leverandører som gir oss overskuddsmat som ikke blir solgt, men vi har utfordringer med å hente så stort volum med mat.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ALe3xM/flere-ukrainske-flyktninger-i-matkoe-i-stavanger-noen-sa-at-de-vurderer-aa-prostituere-seg

Vi har derfor startet en Spleis med formål om å samle inn til å kjøpe en varebil som kan bidra til å bistå den delen av samfunnet som trenger det mest. Med en bil som disponeres av ansatte og frivillige med formål om å hente og levere mat, klær og annet til målgruppen flere ganger i uken vil vi kunne nå ut til flere, styrke hjelpetilbudet vårt og lette litt på trykket.

Les mer og støtt oss her: Støtt Open Hands for You i arbeidet med flyktninghjelp og matutdeling