8.Februar hadde vi planleggingsmøte ved Eiganes og Tasta Frivillighet sentral.
Deltakere fra Open hands for you og frivillighet sentralen deltok på dette møtet.

TEMA:
Planlegging av aktivitet.
Ny styremedlem. 
Ny sekretær.
Aktivitetansvarlig.

17 Februar.
Informasjosmøte med Hero mottak og Open hands for you.

22.Februar
Sammenkomst av ulike organisasjoner for å presentere sitt arbeid for studenter.

23 Februar
Informasjonmøte ang innføring i tilskuddsordninger med presentasjon av innvandrerrådet og Frivilighetstorget 2017.

24 Februar.
Bakedag med familier.

26 februar
Bursdagsfeiring for asyl barn

Hver mandag fra kl 14.00-15.00 er det leksehjelp og samtalegruppe på Johannes læringssenter.