Sammen mot korona

Sammen mot korona

 Open hands for you jobber aktivt for å stoppe spredningen av koronaviruset. Vi fokuserer på å holde den lokale innvandrerbefolkningen oppdaterte smittesituasjonen, restriksjoner, vaksinering osv. For å stoppe viruset er det viktig at alle sammen har muligheten til å delta på dugnaden, også innvandrerbefolkningen som ofte har større utfordringer med å få finne og holde seg oppdaterte på informasjonen som gis ut. Vi har et stort nettverk som gjør at vi har mulighet til å nå ulike grupper i de fleste bydelene i Stavanger.

Hvordan vi går frem:

Metoden vi har valgt for å nå ut til flest mulig er å etablere flere kontaktpersoner som har en sentral plass i de ulike innvandrermiljøene. Hver av ambassadørene har ansvar for å videreformidle informasjon til sine miljøer, samt være en person en kan kontakte med spørsmål. Personene vil henvise til Open Hands For You for spørsmål og veiledning.

Open hands vi aktivt legge ut oppdatert informasjon om virus, smittesituasjon, restriksjoner og anbefalinger. Vi vil bidra med veiledning, rådgivning og støtte. Oppklare uklarheter og rykter som går om viruset og vaksinen. I samarbeid med en smittevernoverlege i Stavanger vil vi hold seminar og foredrag både fysisk og digitalt med informasjon om koronasituasjonen.

Open Hands ønsker å hjelpe alle som befinner seg i en vanskelig situasjon under pandemien. Er du i karantene eller isolasjon er vi her for å hjelpe deg. Ønsker du å snakke eller har spørsmål kan du kontakte oss. Vi hjelper også til med å handle for de som ikke kan forlate huset. Har du økonomiske problemer kan vi også bidra med gratis mat levert på døra. Vi har også antibakk og munnbind til disposisjon. Ta kontakt med oss så hjelper vi så godt vi kan!

Vi er alle sammen i kampen mot korona!

Hilsen alle i Open Hands For You

Kontakt: Openhandskoronahjelp@gmail.com

Kontakt