Styrketrening for innvandrerkvinner

Treningene er tirsdag kl. 11-12 på Bekkefaret bydelshus med instruktør Siri Malmstrøm fra Nasjonalforeningen for folkehelsen i Stavanger.

Treningstimene er gratis og trygge for kvinner i alle aldre. Timene består av bevegelse og styrketrening for muskel- og skjelettsystemet.

Etter treningen møtes vi til gratis lunsj og kaffe.

Vell møtt!