Vi er en ungdomsklubb som arbeider for å fremme tilhørighet og integrering for ungdom i alderen 15-20år i Sandnes. Vi arbeider med åpne møteplasser og arrangementer som samler ungdom på tvers av ulik oppvekst og livssyn. Vi ønsker å gjøre Sandnes til verdens beste by for ungdommen!

Vi er opptatt av at du som ungdom skal bestemme over de aktiviteter og arrangementer vi satser på, og at du skal føle på at vi i Open Hands For You arbeider for deg. Utenom unntakstilstandene vi er i nå holder vi åpne møter for å få innspill, og vi skal ha et styre bestående av 6 ungdommer og 3 voksne.

Vi ønsker samarbeid på tvers av ulike aktører og organisasjoner for å fremme vår visjon om ungdomsmedvirkning og deltakelse.

Alle våre arrangementer er rusfrie og lavterskeltilbud, medlemskap koster bare 50,- og varer 1år.

Vi har ukentlige aktiviteter

Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/Openhandsungdom for å se hva vi gjør og hold deg oppdatert

Vi søker frivillige! Både ungdom og voksne som vil være med å gjøre Sandnes til verdens beste by!

Ta kontakt med Roslandrune@gmail.com eller ohfyungdom@gmail.com for å bli med på neste arrangement eller bli frivillig!