Velkommen til leksehjelp på Bekkefaret bydelshus igjen!

Dette er et gratis tilbud for deg som ønsker litt hjelp, eller ha noen å gjøre leksene sammen med. Tilbudet er åpent for alle.

Leksehjelpen arrangeres om onsdagene, og er et samarbeid med Bekkefaret bydelshus og Frivillighetssentralen.

Første leksehjelp i høst er onsdag 14. oktober kl. 14.00.