Det er pause i leksehjelp på Bekkefaret Bydelshus

Vi har dessverre pause i Leksehjelpen!

Ansvarlig for leksehjelpen er: