Open Hands for you søker fritidsleder .

Som fritidsleder vil du sammen med andre drifte juniorklubben, ungdomsklubben og bidra til gjennomføring og framtidig planlegging av ferietilbud for barn og unge. Tilbudene skal være basert på barn og unges aktuelle behov, og utvikles i samarbeid med administrasjonen i Open Hand For You.

Om Hillevåg og Kvaleberg

Levekårsundersøkelsen viset at behovet for aktivitet er stort i dette området og det har vi aktivt gått inn for å gjøre noe med. Vi har allerede etablert oss i dette området og vil derfor benytte muligheten til å videreutvikle lokalene våre i Flintegata. Vi ser vi stort behov for å ha en åpen og tilgjengelig møteplass for barn og ungdom i Kvalebergområdet.

Juniorklubb for 5.-7. klasse

På Juniorklubben har vi ulike aktiviteter som lek, spill og leksehjelp. Vi ønsker at klubben skal være et sted hvor de kan tilbringe tid med venner og bli kjent med nye barn. Dette skjer gjennom aktivitet som organiseres på møteplassen, samt fri lek mellom barna. Vi legger opp til leker som fremmer samhold og inkludering. Vi vil også at klubben skal være en arena for læring og utvikling og tilbyr derfor leksehjelp hvor barna kan gjøre skolearbeid med hjelp fra voksne.

Ungdomsklubben

På ungdomsklubben er deltakerne i alderen 13-20 år. Her har de tilgang til forskjellige aktiviteter som bidrar til at ungdommene skal være sosiale sammen. Vi vektlegger eksempelvis spill som åpner opp for å spille sammen eller på lag. Her får de mulighet til å bli kjent med andre ungdommer i bydelen, samtidig som de kan benytte seg av flere aktiviteter. Klubben er også et oppholdssted hvor ungdom kan møtes, fordi mange ikke har mulighet/ønske om å oppholde seg i eget hjem sammen med venner etter skoletid.

Arbeidsoppgaver

Stillingen rapporterer til leder i Open Hands For You .

For snarlig tilsetting ser vi etter en person i 3-årig prosjektstilling som fritidsleder. I 2022 vil du ha en 100% stilling, i 2023 og 2024 er stillingsprosenten 50% med mulighet for å øke.

 • Som fritidsleder vil du sammen med andre drifte juniorklubben, ungdomsklubben og bidra til gjennomføring og framtidig planlegging av ferietilbud for barn og unge. Tilbudene skal være basert på barn og unges aktuelle behov, og utvikles i samarbeid med administrasjonen i Open Hand For You.
 • Fritidslederen skal arbeide for at klubbtilbudet skal gi barn og ungdom et møtested, der de kan mestre, høre til og bli anerkjent.
 • Du vil samarbeide med barne- og ungdomsskoler, kommunen, andre frivillige organisasjoner og Ungdom og Fritid om å skape godt miljø og tilbud til målgruppen.
 • Du vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av tilbud og aktiviteter på klubben, skrive tilskuddssøknader, rapportering , drive klubbens sosiale medier.
 • Du bruker aktivt sosiale medier og å synliggjøre tilbudet og kommunisere med ungdommene på de kanalene de er.
 • Du gjennomfører planlagte aktiviteter og mål, kommuniserer tydelig men tar også ting på sparket når det er nødvendig.
 • Søknader vurderes løpende.
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting

Kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring med ungdom er påkrevd.
 • Vi søker etter kandidater med 3-årig relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Kandidater med relevant fagutdanning fra videregående skolenivå kan vurderes dersom de tilfredsstiller kravet til arbeidserfaring med ungdom, og dersom det ikke er andre søkere som tilfredsstiller kravet til relevant arbeidserfaring, 3 års relevantuniversitets- eller høyskoleutdanning og personlig egnethet.
 • Førerkort klasse B er påkrevd.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Det er ønskelig med erfaring fra nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, samt gode IT-kunnskaper og aktiv bruk av sosiale medier.

Personlige egenskaper

 • Du liker å være sammen med ungdommer og er god på relasjonsbygging
 • Du tar initiativ til å skape aktivitet og fellesskap som fremmer deltakelse, mestring og tilhørighet
 • Du leter etter ungdommers ressurser som gir mening og glede
 • Du er kreativ og får andre med på å prøve
 • Du har god gjennomføringsevne og fullfører planlagte og pålagte oppgaver, og kan vise til gode resultater
 • Du kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig. Du må beherske norsk.
 • Du liker å samarbeide med andre, men er også selvstendig.
 • Du er bevisst din rolle som voksenperson og tør å sette grenser.

Vi tilbyr

 • En viktig, spennende og givende jobb med trivelige ungdommer og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale

Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Aline Kamudege
Stillingstittel: Daglig leder
Telefon: 45075833
Epost: openhandsnorge@gmail.com

Søknad

Søknadsfrist: Snarest
Send søknad til: openhandsnorge@gmail.com

Om stillingen

Stillingstittel: Ungdomsklubbleder
Sted: Flintegata 2, 4016 Stavanger
Heltid/deltid: Heltid ut 2022, deretter deltid med mulighet til økning.
Oppstart: Snarest

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Open Hands For You
Adresse: Hjalmar Johansens gate 4, 4019 Stavanger
Hjemmeside: www.openhands.no
Facebook: www.facebook.com/openhandsnorge

Open Hands For You er en frivillig organisasjon som jobber med inkludering og integrering av innvandrere.