Open Hands for you søker vikar som fritidsleder

Som fritidsleder vil du sammen med andre drifte juniorklubben, ungdomsklubben, integreringsarbeid og bidra til gjennomføring og framtidig planlegging av ferietilbud for barn og unge. Tilbudene skal være basert på barn og unges aktuelle behov, og utvikles i samarbeid med administrasjonen i Open Hand For You.

Om Hillevåg og Kvaleberg

Levekårundersøkelsen viset at behovet for aktivitet er stort i dette området og det har vi aktivt gått inn for å gjøre noe med. Vi har allerede etablert oss i dette området og vil derfor benytte muligheten til å videreutvikle lokalene våre i Flintegata. Vi ser vi stort behov for å ha en åpen og tilgjengelig møteplass for barn og ungdom i Kvalebergområdet.

Juniorklubb for 5.-7. klasse

På Juniorklubben har vi ulike aktiviteter som lek, spill og leksehjelp. Vi ønsker at klubben skal være et sted hvor de kan tilbringe tid med venner og bli kjent med nye barn. Dette skjer gjennom aktivitet som organiseres på møteplassen, samt fri lek mellom barna. Vi legger opp til leker som fremmer samhold og inkludering. Vi vil også at klubben skal være en arena for læring og utvikling og tilbyr derfor leksehjelp hvor barna kan gjøre skolearbeid med hjelp fra voksne.

Ungdomsklubben

På ungdomsklubben er deltakerne i alderen 13-20 år. Her har de tilgang til forskjellige aktiviteter som bidrar til at ungdommene skal være sosiale sammen. Vi vektlegger eksempelvis spill som åpner opp for å spille sammen eller på lag. Her får de mulighet til å bli kjent med andre ungdommer i bydelen, samtidig som de kan benytte seg av flere aktiviteter. Klubben er også et oppholdssted hvor ungdom kan møtes, fordi mange ikke har mulighet/ønske om å oppholde seg i eget hjem sammen med venner etter skoletid.

Arbeidsoppgaver

Stillingen rapporterer til leder i Open Hands For You.

Vi ser etter en person som kan jobbe 4 måneder i prosjektstilling som fritidsleder, fra 7. august 2023.

Som fritidsleder vil du sammen med andre drifte juniorklubben, ungdomsklubben og bidra til gjennomføring og framtidig planlegging av ferietilbud for barn og unge. Tilbudene skal være basert på barn og unges aktuelle behov, og utvikles i samarbeid med administrasjonen i Open Hand For You.

Fritidslederen skal arbeide for at klubbtilbudet skal gi barn og ungdom et møtested, der de kan mestre, høre til og bli anerkjent.

Du vil samarbeide med barne- og ungdomsskoler, kommunen, andre frivillige organisasjoner og Ungdom og Fritid om å skape godt miljø og tilbud til målgruppen.

Du vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av tilbud og aktiviteter på klubben, skrive tilskuddssøknader, rapportering , drive klubbens sosiale medier og ansvarlig for sosial samlinger for flyktninger hver torsdag .

Du bruker aktivt sosiale medier og å synliggjøre tilbudet og kommunisere med ungdommene på de kanalene de er.

Du gjennomfører planlagte aktiviteter og mål, kommuniserer tydelig men tar også ting på sparket når det er nødvendig.

Søknader vurderes løpende.

Kontaktperson

Aline Kamudege, Daglig leder

Telefon: 45 07 58 33

Epost: openhandsnorge@gmail.com

Søknad

Søknadsfrist: Snarest
Send søknad til: openhandsfelles@gmail.com

Stillingstittel: Fritidsklubbleder

Antall stillinger: 1

Oppstart: Etter avtale

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Arbeidsdager: Ukedager

Arbeidstid: Dagtid, Kveld

Open Hands For You
Hjalmar Johansens gate 4
4019 Stavanger
Hjemmeside: https://www.openhands.no/

Open Hands For You er en politisk og religiøst uavhengig frivillig organisasjon som de siste årene har gjennomført en rekke tiltak og aktiviteter rettet mot voksne og unge med innvandrerbakgrunn i Rogaland. Vi er kjent for å nå frem og inkludere mange i et bredt spektrum av ulike kulturer og livssyn, både som deltakere og frivillige. Open Hands For You har fokus på å nå frem til og inkludere de som har havnet, eller står i fare for å havne utenfor samfunnet, det sosiale livet og arbeidslivet. Vi har over flere år opparbeidet godt innpass i innvandrermiljøene og vet hvor skoen trykker. Vi har som formål å inkludere og integrere innvandrere og mennesker som vil ta del i samfunnet og bli en del av et større nettverk