Matutdeling

Vi har matutdeling 1-2 ganger i uka, hvor halvparten av matutdelingen foregår på vår avdeling på Kvernevik. Matsentralen Rogaland og Brustabua er viktig samarbeidspartner for å redusere matsvinn og hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon. Vi henter mat på matsentralen en dag i uka som deles ut til flere barnefamilier i Stavanger. Vi får også bakervarene som er til overs donert fra Brustabua 2-3 ganger i uken som vi også deler ut til familier. Det er mange som ikke kan hente mat selv grunnet helseproblemer, alder eller annet. Vi kan da levere ved behov.

Svømming for innvandrerkvinner

Hver torsdag organiseres det gratis svømming for kvinner på Revheim Skole. Svømmetimene går ut på svømmetrening, samtidig som det er en sosial og kjekk aktivitet. Det er også ofte med en frivillig instruktør som leder styrketrening i vannet. Det er deltakere fra mange ulike kulturer og religioner som blir kjent samtidig som de trener og har det gøy sammen.

Styrketrening for innvandrere

Hver fredag er det styrketrening på kvernevik. Her er det fokus på aktivitet og samhold, hvor det er en frivillig instruktør som lager treningsprogram og veileder timen. Her er det ulike aktiviteter og øvelser som passer for alle aldre og nivå. Det er en økt på sirka en time, hvor deltakerne får muligheten til å aktivisere kroppen sin. Det er også en veldig sosialt og en god mulighet til å bli kjent med andre. Styrketreningen foregår før sosial samling, slik at de som deltar på treningen og ønsker å komme i kontakt med andre kan delta der etterpå for å snakke og bli kjent. Mange av deltakerne har også med seg barn som deltar på trening. Barna har mulighet til å delta på treningen, samtidig som de leker og sosialiserer seg med andre barn som er med mødrene sine. Det er stor plass i gymsalen for lek hos barna.

Sosial fredagskveld

Hver fredag ettermiddag/kveld arrangeres det sosial samling, det er som oftest etter styrketrening. Dette er et veldig populært tilbud hvor mange menn, kvinner og familier deltar. Her er det fokus på samtaler og det sosiale samholdet. Vår aktivitetsleder Drifa har ansvar for samtaler og tema, hvor det diskuteres ulike problemstillinger og erfaringer. Samtalene foregår på norsk, for å praktisere norsk hverdags språk. Vi lager også ofte mat sammen og har en koselig og sosial stund. Dette virker også som et felleskap som kan benyttes utenom også, for å få en tilhørighet til nærmiljøet og menneske rundt seg.

 

Ta kontakt om du ønsker å delta på våre aktiviteter på Kvernevik, velkommen til oss!